יום א', יא’ בתמוז תשע”ח
الصفحة الرئيسية كلمة المديرة زاوية المستشارة المنتدى غرفة المعلمين تواصل معنا
המתן. בטעינה....

1. שער העבודהבית ספר אלמנאר לוד שם ההשתלמות: חינוך טוב ומיטיב למשמעותיות הישגיות והגשמה שם המורה המגישה: הינד עבד אלהאדי מס' תעודת הזהות: מוגש לה : רחלי שרוני שם מנהלת ביה"ס: מגדולין בידס  תוכן ענייניםמבוא 3 רקע 4 מהלך השיעורים 5-11 משוב 12 רפלקציה 12 רשימה ביבליוגרפית 13 מבואמים הם אחד החומרים השכיחים ביותר בטבע. הם נחוצים לקיומם ולפעילותם של כל היצורים החיים וכן בעיצוב האקלים והנוף. המים הכרחיים לקיום האדם (כ- 70% ממשקל גופו) ומשמשים את האדם למילוי צרכיו השונים: בחקלאות, בתעשייה, בהפקת אנרגיה, בשימושים ביתיים, בתעבורה ובתרבות הפנאי. המים היו והינם גורם חשוב ביותר שמשפיע על תולדות האנושות ועל התפתחותה התרבותית. גידול האוכלוסייה, העלייה ברמת החיים ובפעילות הכלכלית (תעשייה, שירותים וחקלאות) גורמים לצריכה מוגברת ולדלדול מקורות המים. נוסף לכך, זיהום המים ופגיעה באיכותם מצמצמים עוד יותר את כמות המים הראויים לשימוש. בישראל, כתוצאה מגידול האוכלוסייה והעלייה ברמת החיים, צריכת המים הביתית היא בעלייה מתמדת, בעיקר לצורכי רחצה והדחה בשירותים. שאיבת - יתר ממקורות המים לסיפוק הצריכה, במיוחד לאחר שנות בצורת, גורמת לדלדול מאגרי המים ולפגיעה באיכותם. זיהום מקורות המים על ידי גורמים שונים (תעשייה, חקלאות, משקי הבית) מחריפים את הבעיה. יש דרכים שונות להתמודדות עם המחסור במים בישראל: הגדלת השימוש החוזר במים מטוהרים, התפלת מים, מניעת זיהום של מקורות מים, ייעול תהליכי הייצור שבהם נחוצים מים בתעשייה ובחקלאות, חיסכון במים. תכנון וניהול נכון של משק המים בגישת הקיימות יבטיחו את איכותו ואת כמותו של משאב המים לדור הנוכחי וגם לדורות הבאים. רקע תיאורטי מחסור המים בישראל תנאי האקלים בארץ מקשים על משק המים. מדינת ישראל, השוכנת בין קווי הרוחב ° 30 - ° 33, מושפעת בחלקה הצפוני מאקלים ים תיכוני ובחלקה הדרומי מאקלים מדברי. על כן ניתן להגדיר את האקלים בארץ כאקלים חצי מדברי. באקלים זה ישנה שכיחות גבוהה של שנים שחונות לצד רצף של שנים גשומות. האקלים החצי מדברי מתאפיין גם בהפסדי מים רבים, הנובעים מהתאדותם של מי הגשמים לאטמוספירה. כ-70% ממי הגשמים באזורנו מתאדים, 25% מהם מחלחלים אל מי התהום ו-5% זורמים בנחלים. בנוסף, עונת הגשמים קצרה ונמשכת כארבעה חודשים בלבד. כמות הגשמים הולכת וקטנה מצפון לדרום, כאשר חלק ניכר מן האדמות הראויות לעיבוד נמצאות דווקא בנגב הצפוני, בו כמות המשקעים זעומה וכתוצאה מכך נדרשת השקיה מרובה. בעוד שהביקוש למים עולה, היצע המים הטבעיים בארץ הולך וקטן. הביקוש למים גדל כל הזמן, הן בשל הגידול המתמיד באוכלוסייה והן בשל עלייה מתמדת ברמת החיים. על כן משק המים בארץ מתאפיין בחוסר איזון בין ההיצע והביקוש למים. העובדה כ אנו חיים במזרח התיכון, המיושב בצפיפות, ומנצלים מקורות מים משותפים עם מדינות האזור, גם כן גורמת להפרת האיזון הטבעי ולפגיעה באיכות המים ובכמותם. מפלסי המים שבמאגרים ירדו עד לקווים האדומים ואף מתחת להם. מצב משק המים מחייב היערכות על רקע הנתון כי אחת למספר שנים יש באזורנו סדרה של שנות בצורת המביאות להידלדלות מקורות המים ומאגריהמים התת-קרקעיים (האקוויפרים), ולאור העובדה שהביקוש למים הולך וגדל, אנו משקיעים פעולות ומשאבים רבים מדיניותה, ממדיניות של ניהול משק המים בלבד למדיניות של ניהול ופיתוח. בנוסף, הוקם אגף מיוחד לקידום החסכון במים בחיסכון במים. בנוסף לכך, שינתה נציבות המים את שמטפל הן בתחום העירוני והן בתחום החקלאי. למעשה, האחריות למשק המים מוטלת על כולנו. על כל אחד מאתנו לקחת חלק פעיל באכיפת חוק המים, כדי להגן על מקורות המים, למנוע זיהומם ולחסוך בצריכתם. כי בלי מים – אין חיים. 3. תוכנית הוראה/ למידה/הערכה הנושא הלימודי : יחידה לימוד מתוקשבת -צריכה נבונה וחסכון במים - שכבת הגיל: שכבה ד' - תחום הדעת: ערבית המטרות : התלמידים יפתחו הבנה של מושגים, עקרונות ותהליכים בנושא המים ויהיו מסוגלים להשתמש בהם בהתמודדות עם בעיות בנושאי סביבה הקשורים למים ובקבלת החלטות. התלמידים • יבינו שמים שפירים הם משאב מתכלה. • יבינו את הסיבות למחסור במים. • יבינו מהן ההשלכות הכלכליות והחברתיות של המחסור במים. • ידעו מהם הגורמים המשפיעים על איכות מי הכינרת. • יכירו אמצעים ודרכי התמודדות (טכנולוגיים, משפטיים, כלכליים, חינוכיים) עם בעיית המחסור במים. • יכירו אָמנוֹת, חוקים ותקנות הקשורים בנושא המים. היחידה של צרכנות במים וחסכון במים היא יחידה מתוקשבת בנויה משני שלוש שיעוריםמהלך השיעור- מס' 1 - חסכון במים המורה: הינד עבד אלהאדי מהלך הלמידה תיאור הפעילויות קישורים מתוקשבים זמן פתיחה רישום התלמידים במנבסנט- -הקרנת סרטון קצר - ** منباسنت 5 דקות גוף השיעור הסבר שיעור (הבנת והסבר המושגים) , חסכון במים, צריכה נבונה במים, שימושים של המים 1-המורה מראה את הסרטון. 2- כתיבה מה היא חשיבות המים? ולכתוב את הפסוק של הקוראן המוזכר בסרטון- באתר לינוייט إسم الفيلم : أهمية الماء في حياتنا ** موقع لينو- اهمية الماءعرض تقديمي 15 דקות 3- דיון והסבר השיעור דרך שאלות 15 דקות 4- הסבר המושגים והמילים וכתיבתם במחברת. 5- לכתוב במחברת שימושי המים לפי הטבלה שנמצאת במצגת. 5 דקות 15 דקות ישום ותרגול (עבודה יחידה או עבודה בזוגות) 1- לכתוב במחברת 5 משפטים שמדברים על חשיבות המים לאדם לחיות ולצמחים סיפור קצר על חשיבות המים 15 דקות העשרה במידע חשיפת התלמידים למגוון אתרים שעוסקים בנושא המים * 1-اهمية الماء * 2-صور عن الماء * 3-كيفية التوفير بالماء؟ * 4-التوفير بالماء * 5-أستهلاك الماء * 6- كيفية إنشاء عرض تقديمي -מצגת סיכום ורפלקציה התלמידים יענו על השאלה: 1- איך אפשר לחסוך במים? 5 דקות מעבדת מחשבים כן המשימה האישית הסבר על המשימה : 1- להכין מצגת בנושא חשיבות המים לאדם ומה שימושי המים שבהם האדם משתמש במים. المهمة التنفيذية 10 דקות  מהלך השיעור- מס' 2- חסכון במים המורה: הינד עבד אלהאדי מהלך הלמידה תיאור הפעילויות קישורים מתוקשבים זמן פתיחה רישום התלמידים במנבסנט- ** منباسنت 5 דקות גוף השיעור הסבר שיעור (הבנת והסבר המושגים) צינור המים, חסכון במים, צריכה נבונה במים, שימושים של המים,טיפת מים, סמל, חשיבות המים 1-המורה מראה את סיפור הסרטון. 2- כתיבה מה היא ההתנהגות הנכונה בשימוש במים ? إسم الفيلم : السلوكيات الترشيدية الصحيحة لإستعمال الماء الإسراف وهدر الماء** موقع لينو- السلوك الصحيح والسلوك الخاطئ بإستعمال الماء 15 דקות 3- דיון והסבר השיעור דרך שאלות 15 דקות 4- הסבר המושגים והמילים וכתיבתם במחברת. 5- לכתוב במחברת את ההתנהגות הנכונה בצריכה במים + באתר לינוייט 5 דקות 15 דקות ישום ותרגול (עבודה יחידה או עבודה בזוגות) 2- לכתוב במחברת 10 כללים איך להשתמש נכון ולצרוך נכון מים 15 דקות העשרה במידע חשיפת התלמידים למגוון אתרים שעוסקים בנושא המים * 1-اهمية الماء * 2-صور عن الماء * 3-كيفية التوفير بالماء؟ * 4-التوفير بالماء * 5-أستهلاك الماء * 6- كيفية إنشاء عرض تقديمي -מצגת סיכום ורפלקציה התלמידים יענו על השאלה: 2- איך אפשר לצרוך נכון מים- תוך שימוש בכללים שנכתבו? 5 דקות מעבדת מחשבים כן המשימה האישית הסבר על המשימה : 1- להכין מצגת שבה כתובים 10 הכללים להתנהגות נכונה וצריכה נבונה של מים المهمة التنفيذية 10 דקות  מהלך השיעור- מס' 3 חסכון במים המורה: הינד עבד אלהאדי מהלך הלמידה תיאור הפעילויות קישורים מתוקשבים זמן פתיחה רישום התלמידים במנבסנט- ** منباسنت 5 דקות גוף השיעור הסבר שיעור (הבנת והסבר המושגים) , חסכון במים, צריכה נבונה במים, שימושים של המים,טיפת מים, חשיבות המים 1-המורה מראה את הסרטון. 2- כתיבה איך צורכים נכון מים אחרי שרואים שני הסרטונים. إسم الفيلم : التوفير في الماء- غالي 1 ( توفير في الماء) ** غالي 2 (توفير بالماء) 15 דקות 3- דיון והסבר השיעור דרך שאלות 15 דקות 4-לכתוב את דברי הנביא מוחמד(صلى الله وعليه وسلم) בקשר לצריכה נבונה במים. 5- הסבר המושגים והמילים וכתיבתם במחברת. 5 דקות 15 דקות ישום ותרגול (עבודה יחידה או עבודה בזוגות) 1-להכין מצגת שבה מראה את הצריכה הנכונה במים + הוספת סרטון במצגת את הצריכה הנכונה+ 2 לכתוב מה השיטות לצריכה נכונה במים 15 דקות העשרה במידע חשיפת התלמידים למגוון אתרים שעוסקים בנושא המים * 1-اهمية الماء * 2-صور عن الماء * 3-كيفية التوفير بالماء؟ * 4-التوفير بالماء * 5-أستهلاك الماء * 6- كيفية إنشاء عرض تقديمي -מצגת סיכום ורפלקציה התלמידים יענו על השאלה: מה חשיבות המים לחיינו? צריכה נבונה במים מה היא? מה הם הכללים לצריכה נבונה של מים? מה הם שיטות לצריכה נבונה במים? 5 דקות מעבדת מחשבים כן המשימה האישית הסבר על המשימה : 1- להכין מצגת שבה כתוב סיכום על כל מה שנלמד על המים חשיבותו, צריכה נבונה, שיטות לצרוך בצורה נבונה المهمة التنفيذية 10 דקות   משוב : השיעורים היו מעניינים לתלמידים והם ניסו את הדברים גם בבית איך לשמור על המים ,וידעו שהמים הינם דבר בסיסי לחיים היכול לשמור על אורך חיים בריא , הפעילות שעשו הייתה מאוד וחייתית בגלל שהתלמידים הדביקו משפטים על חסכון במים . רפלקציה: במהלך שנת הלימודים 2016 השתלמתי בהשתלמות בית ספרית ,בהשתלמות נתנו דוגמאות רבות ליישום נושא חיסכון במים בחיי יום יום ככה שבפעולות כל כך קטנות יום יומיות אפשר להשפיע לחיוב על הסביבה , על כדור הארץ. ההשתלמות גרמה לי להאמין בכל לבי בצדקת הדרך הזו ולהתלהב מהנושא ומהיישום שלו . דבר שהשפיע גם על סביבתי , משפחתי ותלמידי . נהניתי מאוד מהנושאים שנלמדו בהשתלמות ומודה מאוד למרצה רחל שרוני על האוזן הקשבת ועל דרך הלימוד שלה .   ביבליוגרפית אחירון פרומקין תמר, אחירון רון, 2004, המחיר הסביבתי של ניצול משאבי טבע על ידי האדם, אאוריקה, גיליון 18, מרכז ארצי למדע, אוניברסיטת תל-אביב.אטינגר ליה, 2007, מה בין חינוך סביבתי לחינוך סביבתי, הכדור בידנו – ביטאון לחינוך סביבתי-חברתי.דריפוס עמוס, 2003, המגוון הביולוגי בראי האתיקה הסביבתית, אאוריקה, גיליון 16, מרכז ארצי למדע, אוניברסיטת תל-אביב.

 
 
دروس محوسبة في كل المواضيع التعليمية
مفتاح القلب
التعلم عن بعد في حالة الطوارئלמידה בשעת חירום
الإبحار الأمن في شبكة الإنترنت
أخر الاخبار
فعاليات مدرسة المنار
مشروع تواصل الاجيال- פרויקט קשר רב דורי
نشرات للأهل وتوصيات
التعلم المشترك- למידה שיתופית
برنامج الإمتحانات شهرية \ فصلية
ألغاز- حزر فزر- فوازير
التربية الإجتماعية
دستور المدرسة
برنامج الصفوف
المواضيع التعليمية
المواقع الصفية
زاوية المستشارة
تربية بيئية
ألبوم صور
למידה משמעותית- מעבר לדלת
إستمارات ونماذج مدرسية
הבוגרים שלנו
למידה בשעת חירום